Συνέναιση προβολής δημόσιου Προφίλ

Δηλώνω ρητά ότι συναινώ στη δημοσίευση εκ μέρους της Connecthealth στοιχείων μου στο www.connecthealth.gr προς τον σκοπό της προβολής της εργασίας μου και της συνεργασίας μου με την υπηρεσία Connecthealth.

Ειδικότερα, παρέχω άνευ ανταλλάγματος τη συγκατάθεσή μου προκειμένου η Connecthealth να προβαίνει σε δημοσίευση υλικού που παρέχω ο/η ίδιος/ίδια και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμό μου, την ειδικότητά μου, τη φωτογραφία μου, βίντεο, στοιχεία που αφορούν τις σπουδές και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία καθώς και πληροφορίες που αφορούν την τρέχουσα εργασία μου.

Δηλώνω ότι, προτού υπογράψω την παρούσα, έχω ενημερωθεί σχετικά με τον τρόπο που θα γίνει η δημοσίευση του ως άνω αναφερόμενου υλικού στην ιστοσελίδα της Connecthealth, για τους σκοπούς προβολής της εργασίας μου και της συνεργασίας που διατηρώ με την Connecthealth και έχω λάβει γνώση των δικαιωμάτων μου βάσει των άρθρων 12 έως 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, βάσει του εγγράφου που επισυνάπτεται στην παρούσα. Επίσης, συναινώ στη διατήρησή του ως άνω υλικού στο αρχείο της Connecthealth.

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε οτι συναινείτε στην εμφάνιση των στοιχείων προφίλ σας στην ιστοσελίδα.